§ 1 Inschrijving

a. Door inschrijving geeft de deelnemer aan de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden te aanvaarden. b. Persoonsgegevens worden conform de wet persoonsregistraties elektronisch opgeslagen. c. Inschrijven is online, via e-mail of telefoon mogelijk. d. Indien er meer aanmeldingen binnenkomen dan er plaatsen beschikbaar zijn, zal de volgorde van binnenkomst worden aangehouden.

§ 2 Betaling

De factuur en de informatie voor de lessen, workshop, opleidingsworkshops en/of reisworkshop ontvangt direct na de betaling van de inschrijving. Bij opgave via email betaalt u de activiteit voor of op de vervaldatum die op de factuur staat.

§ 3 Annulering of wijziging door deelnemer

a. Direct na de inschrijving ontvangen de deelnemers een schriftelijke bevestiging. De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden (artikel 3 b-f). b. Uw annulering of wijziging van een inschrijving moet u schriftelijk per e-mail indienen. c. Bij annulering of wijziging tot zeven dagen voor de workshop en/of opleidingsworkshop bent u 15 euro administratiekosten verschuldigd. d. Bij annulering of wijziging tussen zeven dagen en 24 uur voor de workshop en/of opleidingsworkshop bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd. e. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de workshop en/of opleidingsworkshop bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd. f. Bij verhindering is het toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.

§ 4 Annulering door de Just Flowing

a. Just Flowing heeft het recht een workshop, opleidingsworkshop te annuleren tot zeven werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop en/of opleidingsworkshop. De deelnemers ontvangen hiervan zeven werkdagen voor aanvang van de workshop bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruik maakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

§ 5 Aansprakelijkheid

a. Just Flowing en vertegenwoordigers van Just Flowing zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een les, workshop, opleidingsworkshop en/of reisworkshop. b. Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

§ 6 Auteursrechtelijke bepaling

a. De events en het cursusmateriaal bevatten auteursrechtelijk beschermde informatie. Het is niet toegestaan om het workshopmateriaal of delen daaruit digitaal te verwerken of openbaar te maken, te vertalen, na te drukken of op andere wijze te vermenigvuldigen zonder toestemming van de auteur.

§ 7 Slotbepaling

a. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. b. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. c. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2018. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Just Flowing worden aangegeven.