Inleiding en samenvatting van het beleid

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • Sitebezoek en reageren op de blog
 • Contact met de gebruiker
 • Contacten beheren en berichten verzenden
 • Analytics
 • Optimalisatie en verdeling van verkeer
 • Hosting- en back-endinfrastructuur
 • Weergave van content van externe platforms

Soorten en doel van verzamelde gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Just Flowing. Deze worden hieronder toegelicht.

Onder het soort gegevens dat Just Flowing zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: voornaam; achternaam; e-mailadres; Gebruiksgegevens; Cookie; telefoonnummer; verschillende Gegevenstypes.

Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.

 1. Sitebezoek en reageren op de blog

  Je browser-fingerprint wordt vastgelegd om jouw cookie-voorkeuren op te kunnen slaan. Reageer je op een artikel, dan vragen we aanvullend om je e-mailadres en naam en slaan we je IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en spammers kunnen blokkeren.

 2. Contact met de gebruiker

  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Just Flowing via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en tekstbeschrijving.

 3. Chat applicatie

  Deze website maakt gebruik van Tidio, een chatplatform dat gebruikers toelaat contact op te nemen. We verzamelen e-mailadressen en namen alleen met toestemming van de gebruikers.

  De uitgewisselde berichten en gegevens worden opgeslagen in de Tidio-toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun Privacybeleid.

 4. Contacten beheren en berichten verzenden

  Just Flowing stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Just Flowing. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden

 5. Analytics

  De website van Just Flowing verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Matamo. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 6. Optimalisatie en verdeling van verkeer

  Met dit soort diensten kan deze Website zijn content verspreiden met gebruik van servers in verschillende landen en de prestaties ervan optimaliseren. Hiervoor gebruiken we Cloudflare, dit is dienst voor optimalisatie en verdeling van verkeer die wordt aangeboden door Cloudflare Inc.

 7. Hosting- en back-endinfrastructuur

  Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee deze Website kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van deze Website.

 8. Weergave van content van externe platforms

  Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost, zoals bijvoorbeeld YouTube en Facebook, direct op de pagina’s van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze Website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.


Delen van persoonsgegevens met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld.

Verwerkte gegevens: Cookie, Gebruiksgegevens

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Siteground

De website en back-ups van de website worden gehost bij Siteground. Gegevens die jij achterlaat op de website van Just Flowing zijn op de servers van Siteground opgeslagen.

Verwerkte gegevens: Cookie, Gebruiksgegevens


Bewaartijd

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Just Flowing, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij Just Flowing blijf je maximaal 5 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hier voor afmelden. De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Toestemming voor gegevensverwerking bewaren we om die reden bijvoorbeeld ten minste 5 jaar.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Als je deze website gebruikt kan door ons en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze websites worden verzameld, door middel van cookies. Het mooie is dat deze informatie helemaal anoniem is! Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses, zodat wij onze website nog beter kunnen maken. Er zijn verschillende soorten cookies op de website van Just Flowing:

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van deze Website gebruik maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

 1. Noodzakelijke cookies

  Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

 2. Statisitek cookies

  Voor ons zijn de analytische cookies van Matomo belangrijk. Zonder deze anonieme gegevens kunnen wij de website namelijk niet verbeteren. Matomo verstuurd de informatie van die cookie naar de servers van Matomo en toont ons vervolgens een rapport over de activiteiten op de website. Matomo mag deze informatie aan derden verschaffen indien Matomo hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Matomo verwerken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Matomo. Deze verwerking dient alleen bovenstaand omschreven doel.

 3. Functionele cookies

  Functionele cookies zijn nodig voor het goed laten werken van (delen van) onze website. Denk bijvoorbeeld aan de cookies die ervoor zorgen dat je onze video’s kunt bekijken op onze website. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.


Beveiliging

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Jouw Rechten

 1. Recht op inzage

  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Just Flowing vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Just Flowing. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 2. Recht op rectificatie

  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Just Flowing.

 3. Recht op overdracht

  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Just Flowing opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Just Flowing al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 4. Recht op wissen van gegevens

  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Atelier Gauthier vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 5. Recht op het indienen van een klacht

  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, als je vindt dat Atelier Gauthier niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

  Wil jij niet dat Just Flowing jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected] onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.


Jouw Plichten

Just Flowing verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Atelier Gauthier via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Atelier Gauthier de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Just Flowing met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Just Flowing behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Just Flowing dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Just Flowing te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.


Definities en juridisch kader

Deze Website (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.


Wijzigingen in het privacybeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Meest recente update: 29 april 2019


Contactinformatie

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke Just Flowing, Brouwerijstraat 13, 9810 Eke, Belgium

Eigenaar contact-e-mailadres: [email protected]